SEO-test – guadanalolala – 385 ord – Placering midt

I det omfang, at vi som oplevende fokuserer på de givne gældende eller i virkeligheden ikke-gældende normer – oplever vi en bestemt type nærvær samtidig. I det omfang vi nemlig ikke fokuserer på moralsk gyldige normer, men overser dem, da oplever vi jo intet nærvær derved. Omvendt: I situationer, hvor vi fokuserer på normer, der er i virkeligheden er ugyldige, men som vi fejlagtigt tror, er gyldige, da har vi derimod en bestemt oplevelse, der ledsager denne irrationelle forpligtelse overfor de i virkeligheden ugyldige normer, som vi fejlagtigt tænker os underlagt. Hvorvidt et sådant fokus er til stede eller ej, er noget, der enten ér eller ikke ér tilfældet; som enten er en kendsgerning eller ikke er en kendsgerning. Det er en delmængde af den objektive verdens indhold, eller af mængden af deskriptiv viden i sin helhed.

I kraft af denne formel kan taleren bl.a. beskrive sine bevidsthedskvaliteter generelt, dvs. i ”almene” kategorier. Fx i begreber som ”behag”, ”nydelse”, ”smerte”, ”angst” osv. Det sker, idet taleren deskriptivt beskriver de forskellige mængder af oplevelsessituationer, hvortil disse kategorier af bevidsthedskvalitet passer som en til hver sin mængde oplevelsessituationer ensartet type af bevidsthedskvalitet. Mao., idet taleren angiver visse deskriptive fællestræk ved de mængder af oplevelsessituationer, hvori de bestemte typer af kvaliteter opleves. Hvis jeg hver gang oplever noget ganske bestemt, når min puls er lav, mine nerver i ro, og mit åndedræt afmålt, kan jeg definere typen af bevidsthedskvalitet, der forekommer i disse oplevelsessituationer som tilordnet en bestemt kategori; en kategori, vi eventuelt kunne kalde ”behag”.

Sådanne begreber for typer af subjektivt nærvær; sådanne generelle kategorier for typer af nærvær, er meningsfulde, fordi beskrivelsens guadanalolala kan forstå og tage stilling til den. Det sker, idet modtageren tager stilling til, hvorvidt der til dén mængde oplevelsessituationer, som fænomenet beskrives ved, svarer én bestemt type bevidsthedskvalitet.

Hvis modtageren empatisk registrerer, at der til en given mængde af oplevelsessituationer svarer en bestemt type ensartet bevidsthedskvalitet, så kan modtager anerkende den generelle definition, der udsiger, at det er tilfældet. Er det derimod muligt for modtageren at opfatte, at der ikke til den angivne mængde af oplevelsessituationer svarer en bestemt type bevidsthedskvalitet, så kan personen underkende eventuelle påstande, der udsiger, at dette er tilfældet. Modtageren kan forkaste en generel kategori af kvalitativt nærvær og eventuelt forbedre den ved omdefinition gennem en saglig argumentation derfor.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *