Nye Fund

 

 

Lektor X’s lykkelige eksamensperiode i uddrag, eller:

Nye Fund: De første aber kom fra Asien, Hr. Swann.

 

efter en idé af Agent C
udsagnsord og verbalfraser af Goethe og Schiller
navneord af Albert Camus
tillægs- og biord af Johannes V. Jensen
syntaks og diverse af “Hvem Som Helst”

 

P R O J E K T B E S K R I V E L S E

(Mystery Pesto, #1)

Herunder findes tre tekstuelle genstande, sammenstykninger af ord og fraser fra ovennævnte forfattere. Der mangler noget. Narrativ, realisme, syntaks, mening. Denne projektbeskrivelse skal forstås som et call to arms på vegne af de afdøde, på vegne af de tre stykker ufuldstændig tekst. Det er dig der er brug for. Teksterne skal skrives færdige på den ene eller den anden måde. Ånden i dette projekt ligger i tråd med principperne beskrevet i Manifesto C. Reglerne og manglen på samme lyder som følgende:

 • Du er Lektor X.
 • Du må skrive hvad du vil, hvor du vil, efter de principper du vil.
 • Intet af det i forvejen skrevne må flyttes, ændres eller slettes. Det vil sige at du må skrive nyt ind imellem det allerede skrevne.
 • Principper? Der bør citeres og klippes og klistres, frem og tilbage, men det er ikke en regel.
 • Syntaks? Er heller ikke en regel.
 • Personer: Hr. Swann i bevægelse, samt Buddha Siddharta og/eller Sigmund Freud.
 • Din mission begynder efter dette sidste punkt og består i at bringe Hr. Swann gennem en endnu ikke etableret handling bestående af tre passager for ikke at sige plamager, fra start ind i midterdel og videre frem til slutning.
seven seconds or less
seven seconds or less

 

S T A R T

Guderne kan kun være strålende tålmodig sten drager vægt skifter hos endeløse ret straf samlet arbejde splitter dygtig mand tradition røverhåndværket er forlovet med modsigelse øsende årsagerne meningerne skåner ustandselig farveløs ung letsindighed ser man tydeligt klogere omgang hemmeligheder organisk kendskab bortførelsen bruger klingende velsignelser frisk vrede fik rakt elektriske lænker giver os synet åbentstående døden klipper underlig klassisk kærlighed

 

M I D T E

levende problem falder selvmordet livet filosofiens grundspørgsmål tatoveret blid kold verden forkommen udvikle enorme dimensioner finder ånden bløder kategorier uendelig række eksempel har derfor altid svaret forladt handling lidende sandheder hjertet ondartet trætte vil være forstanden selv sidste problem handlinger føre døden kun manifestere gudsbevis’ sandhed opholder sig i lethed kunne forblive liv var kommet fare kastede sig i forstand ret bygger sandhed blev født bålet grunder sig i jorden indpræge solen glansløst problem mennesker livet grå ideer skrevet forfærdelige illusioner

 

S L U T N I N G

papegøjepludren hæver sig så højt lyse alderdomshjemmet lydhøre alder skal være grønne timer som altså skylder stille dage dybeste soldat skylder sovende undskyldning ledsager forstanderen evig spinkelt ringende sorg gamle rutebil døren gammel kaffe fjærn udslettet bygning nedslagne fornemmelse begravelse sælsomt tyndt hjørne benzinosen indeklemt sygeplejersken bærer i sig gammelt grundigt stempel følte sovende øjne udtæret genstand må forandre knaphullet stormende år havde tidligt mistet papirer velsignet ansigter

thy voice to us is wind among still woods
thy voice to us is wind among still woods
bidrag sendes inden næste skoleår begynder. Skriv til cbkorsgaard[snabel-a]hotmail.com

alle mand til bomberne

 

 

Konkurrence

Alle Mand til Bomberne

 

Kender du den om digteren og dagpengesystemet? Nå, men han skulle altså til at søge job og begyndte derfor at støve alle sine talenter af. Hvad kom der ud af det? Send os en jobansøgning – ægte eller indbildt eller begge dele eller alle tre eller fire. Konkurrencen løber frem til jul, faste og/eller påske. Vinderen vil modtage sin præmie med luftpost, et par grønne hoser med fjerkvast til.

Send disse ord videre til hvem de måtte vedrøre

og bidrag sendes til cbkorsgaard@hotmail.com

www.palepoets.com // your words are the sails

rub out the words
rub out the words

porno og poesi

 

 

A routine, like a bullfight, needs an audience.

In fact the audience is an integral part of the routine.

But unlike a bullfight, the routine can endanger the audience.

William Burroughs

af Jakob Lundgaard.

 

Forskellene burde være klare nok for enhver, så lad os se lidt på lighederne istedet for. Porno. Og poesi. Grundlæggende er der tale om ret ens omstændigheder, især det absolutte behov for en betragter. Det er ikke længere nok at være alene. Nogen skal se det her som jeg kan og gør, og jeg ligger i konkurrence med alle de andre udøvere om at blive jer alles favorit. Når I har set mig gøre min ting, ser I ikke længere på kærligheden med samme øjne igen. Sådan siger både digteren og pornostjernen.

Gennem poesi og gennem porno bliver den enkeltes egenerfaring således formgivet og sat på plads så den stemmer overens med de kulturelle koder – og tro endelig ikke at de kulturelle koder standser ved det der i offentligheden fremstår som tabubelagt. Det perverse er så såre en del af det normale. Sådan er den dialektik der arbejder, og som netop også viser sig i fællesskabet mellem porno og poesi, det ene som noget generelt ikke så accepteret og beskidt noget, det andet som noget finkulturelt og prestigefyldt.

Begge handler om kærlighed og skønhed, på hver sin måde, men måder der dog har det tilfælles at de stiller sig selv som alternativ eller supplement til en mindre reflekteret, mindre kunstfærdig måde at opleve og begribe fænomenerne menneske, krop, kærlighed på. Begge er i høj grad æsteticerede former, der har sine faste koder, krav og standarder. Begge er grundlæggende refleksive udtryksformer, der i høj grad handler om sig selv og om at dokumentere at ‘sig selv’ overhovedet finder sted. Begge bygger på at øjnene er en slags krigerisk og sultent væsen og at naturen ikke af sig selv er skøn – den skal lige bearbejdes, belyses og fordrejes en omgang før den bliver til at holde ud eller endda nyde. Denne uskyldige beskæftigelse med former og æsteticering kammer imidlertid over nærmest øjeblikkeligt. Det poetiske selv har det tilfælles med det pornografiske at det er besat af tanken om beviseligt at finde sted.

Man kunne også prøve at forestille sig dette menneskeliv uden disse to former. Hverken kroppen eller ånden ville kunne kende sig selv i kærlighedens helt grå og stinkende lille felt. Hvor kommer alle farverne, lysene, lydene og stillingerne fra? Hvorfor hedder det egentlig en missionærstilling? og hvorfor findes der blondeundertøj? Par-rim, javel-ja?

Det kan godt være at ikke alle ser porno og at ikke alle læser poesi (der er nok flere der ser porno end der læser poesi – et ikke så vildt gæt), men disse to former ligger ikke destomindre til grund for vores forståelse af hvad kærlighed er og hvordan den udøves. Lidt forsimplet sagt, strukturerer poesien og pornoen kærlighedens henholdsvis indre og ydre sider. Man ser dem, kærlighedens to grundstrukturer, i sine afledte, udvandede former overalt på TV, lige fra reklamer for magnum-is til romantiske komedier med Jennifer Lopez. Læser du Shakespeare? Véd du hvem Jenna Jameson er? Spørgsmålet er bare hvor tæt man er på kilderne.

I am the wings

ETYMOLOGISK NOTE

Det kan ofte være tankevækkende at undersøge ordenes rødder i fortidige betydninger. Både poesi og porno stammer fra oprindeligt græske begreber, og også her har de mere tilfælles end man umiddelbart skulle tro, både med hinanden og med hele den moderne digtermyte som man ser rendyrket af Oscar Wilde, Baudelaire og Co. hvor sammenfaldene mellem det at skrive, at skabe, at formgive og at prositutere sig jo på det nærmeste ophøjes til livsstil. Forfatteren som pornostjerne. Der er spejle og kameraer og lys og skærme overalt. Afgudernes Ragnarok.

Pornografi: ordet er afledt af det græske ord for at skrive, grafe, samt porne der betyder at sælge eller prostituere sig. Man taler oprindeligt om pornografi som “horernes skrifter”.

Poesi: ordet er afledt af det græske ord for at komponere, skabe eller forme, poein.

At skabe, sælge, skrive og prostituere sig. Kender du det? At de to ting – poesi og porno – ikke skulle være to sider af samme sag, synes nu usandsynliggjort, og kan du så komme i gang med at skrive eller som det hun sagde også i går: sucking cock makes my pussy so wet.

your words are the sails

PROJEKT

Erotica, Exotica, hardcore, softcore. Det bestemmer du, ikke vi. Det har aldrig været meningen at vi alle skal være perverse på den samme måde. Vi søger ikke poetisk pornografi eller pornografisk poesi, vi søger noget der er poesi og porno, hvad det så end er, en ryg der svajer på en bestemt måde, et ansigtsudtryk eller et smil man troede var umuligt.

Dermed er det også sagt at en svulstig beskrivelse af kønsakten ikke af sig selv falder indefor dette projekts rammer. Der skal i din tekst være noget der ligesom kryber ind i øjnene på betragteren, noget lidt ligesom et spejl, noget ligesom på kanten af afsindet. Genre, længde, indhold, etc. er op til dig selv. Grib fat i Batailles, de Sade, Burroughs og Sarah Young. Vær dog opmærksom på temperaturen. Det skal enten være iskoldt eller brandvarmt. Ingen lummerhed, tak.

Deadline: hele tiden (dog inden sommer). Send til cbkorsgaard[snabel-a]hotmail.com

Le bourdon se lamente
hvad med nogle smagsprøver, siger du så?

kneppehjerte olsen

gennemse kællinger

som om, som i

Me Love you Big

Return to Nagoya

 

 

af Christian Bonde Korsgaard

 

Hvad er det, Found Poetry? Det er nok ikke verdens bedste poesi, det er rimelig sikkert. I sin rendyrkede form er reglerne to: tag en tekst andre har skrevet og skift linje i den, så den enten kommer til at ligne eller være et digt.

Man finder et stykke autentisk tekst et eller andet sted i offentligheden, et stykke spam-mail, en gammel plakat på en tom bygning, den ene ende af en telefonsamtale overhørt i et S-tog, dagens udtalelse af politikere, popstjerner, sportsudøvere, en tabt indkøbsseddel i bunden af indkøbsvognen foran dig i køen i Netto, etc., etc. og så sender man den videre. Enten sættes den op som et digt – det vil sige at det eneste aktive virkemiddel man har til rådighed er linjeskiftet – eller også er og bliver den lille tekst slet og ret fundet. Linjeskift er ikke nødvendigt. Idet teksten rives ud af sin sammenhæng, er den i ét og alt blevet poetisk.

Der er ikke tale om cut-up-poesi. Jo mindre man gør véd den fundne tekst inden man giver den videre, jo bedre, jo mere ægte. Det er ikke meningen man skal mikse ting sammen eller springe noget over eller bytte rundt på rækkefølgen. Og man må slet ikke skrive noget selv. Found Poetry udgør en skrap lille øvelse ud i kunsten at citere.

I am the wings

Som alle andre genrer indebærer Found Poetry en balanceakt; der er ikke tale om Found Poetry hvis man – som på Politikens bagside – ikke kan drive det til mere end at udstille andre folks dumheder og dårlige kommunikation. Den effekt Found Poetry søger at skabe, består i en reduktion af den regulære poetiske tekst til et af sine grundlæggende aspekter, spil med udsigelse, navne, personer, stemmer og glemsel. Meddelelsen er egentlig stadig autentisk, den har bare mistet sit kommunikative formål og indhold. Den manglende hæftning til afsender og situation giver den der snurrende følelse som blandt andet kendetegner poesi. Navne uden ansigter. Ord uden steder.

Teksten tillægges et andet lag af intention idet den findes og bringes videre, idet den citeres. Det er naturligvis tilladt at vedhæfte sine refleksioner udtrykt som en lille vignet eller den skjulte hjælpers hånd, men det ultimative stykke Found Poetry taler selvsagt for sig selv. Indenfor genren er det endvidere almindeligt anerkendt at dokumentere tekstens autenticitet ved at tage et fotografi af den hvor man fandt den.

Sluttelig et eksempel på fremgangsmåden. Jeg så et kort ligge med skriftsiden opad i en grøftekant. Espergærde sidst i juni. Udkanten af boldbanerne, på vej ned mod togstationen, det høje græs. På vej væk. Ét sekund, jeg var egentlig allerede gået forbi kortet og besluttede mig så for at gå de tre skridt tilbage og samle det op og tage det med mig. Et Go-card med hvide prikker på blå baggrund, et kedeligt mønster af en 60’er-slags. På skriftsiden stod der Til verdens sejeste far! PS: Vi håber du vil dele lidt af gaven. Knuz A+J.

your words are the sails

Med mine fingre allerede et spøgelse samler alle disse tabte beskeder op og giver dem videre til ukendte øjne. Alle har glemt hvem der var hvem. Ingen har navne med sig videre herfra og den vej skal vi jo alle. Alt det der forsvinder, du godeste, er jo faktisk alting, det hele, rub og stub, og til sidst mig selv med. Kærligheden og så langt den rækker. Man prøver at tyde håndskriften, det vil sige at se på den og gætte sig til hvem og hvordan og hvorledes? Hvor sej i verden var du egentlig, far, når det kom til stykket? Hvem skriver et PS til en hilsen på én sætning og husker at vise humor med et z i sin afsked? Er det sandt at gaven var en flaske sprut? Og hvorfor endte kortet i grøftekanten? Hemmeligheder, sorg og spørgsmål der aldrig bliver besvaret, og det hele er ligegyldigt. Kalder A+J, hvem var I? Far, er det dig, var det?

Om det ligefrem bliver poetisk kommer jo først og fremmest an på hvad man mener der er poetisk (klart nok). Hvis nu det var nok at spørgsmål opstår i simple tekster, hvor der før knap nok fandtes svar, eller at stikke en pind ned i myretuen af tilfældighed og mening, så måske man kunne tale om Found Poetry som sand poesi. (NB: hele min lange forklaring går selvsagt ret så meget imod Found Poetrys grundprincip, men jeg sagde kun det var et eksempel, ikke at det var et godt eksempel.)

Nå. Nok snak. Se dig omkring. Saml op og send ind.

Husk at dokumentere ved hjælp af kameraet i din mobiltelefon. Vi vil foretrække ordbaseret FP, men måske – måske! – kan billeder alene gøre det (måske). Må øjnene være med jer …

se i øvrigt her og her.

Bidrag sendes til cbkorsgaard[snabel-a]hotmail.com

Herunder links (/trackbacks) til vores umanerligt og frit voksende samling af FP

projekt: mærkedage

Projekt: MÆRKEDAGE

 

www.palepoets.com
your words are the sails

 

palepoets har besluttet at dagene i det HErrens år 2012 skal mærkes. Hver dag har sin helgen. Hver dag har sin djævel. En eller anden der havde et navn er død i dag, i morgen, i morgen og i morgen. Har du noget at sige om det? Her følger nogle ud- eller indgangspunkter. Man kan naturligvis se mange åbninger til satire, og satire skal da også være velkommen på palepoets, men – lad det ikke være alt for let, vel?!

 

1: The Mummy Returns.

16. juli, 2012 – så gik den ikke længere, og så gik der et år. Hans fornavn var Arnold, vidste du det? Derudover også kaldet Mærsk McKinney-Møller. Vil du – du, danske digter, du – være så venlig at skrive en hyldest til den danske skibsreder?

 

2: Sådan har jeg alrig fået den før, eller: Det er hårdt at bo i Hellerup.

Suzanne Bjerrehuus, født 22. februar, 1948. Hun fylder år en gang om året, etc. Inspiration findes her.

 

3: Forlæns og Baglæns

også kendt som Søren Aabye Kierkegaard bliver 200 år den 5. maj. Hvad siger du til det? Her åbner skrivningens scene sig op til alle sider. Har du humor eller bare ironi?

 

4: Hvem du synes

… og derudover er der nemlig kun at sige: 2013 er et år hvor palepoets gerne vil være positive, et år afsat til hyldest. Så find din yndlingsdansker frem og læg mærke til dagen (ja, det var så et lille ordspil. Det betød bare: Skriv!)

your words are the sails

 

Send ind til cbkorsgaard@hotmail.com

deadline: løbende – gerne en uges tid inden dagen, mærkedagen.

projekt: januardigte

 

 

J A N U A R D I G T E

 

Projekt

Januar måned reserverer vi på www.palepoets.com vores twitter-kanal til Januar-digte. Konceptet følger vores succesrige Sommerdagbog og hænger da også sammen med denne, i samme forstand som B følger A, når først det er blevet sagt (etc.). Det gælder om, i digterisk og fri forstand, at besynge årets første måned, dens symbolik, hverdag og vejrlig.

 

Temaer og motiver

du kan skrive om hvad du vil hvordan du vil, sålænge nedenstående regler overholdes. Her er lidt at lade sig inspirere af:

 1. Janus. Den tohovedede Gud.
 2. Nytårsfortsættene og hvad de allesammen fører til.
 3. Vinteren, mørket, lysene.
 4. De våde sokker. Det at fryse sine lår gennem et par cowboybukser mens man venter på en bus.
 5. Dødsmesse og venten på et forår der – igen i år – er blevet forsinket.

 

Reglerne

de samme som altid. Hver enkelt bidragyder leverer max 10 tweets der hver især kan læses alene og ikke overstiger 140 tegn, inklusive mellemrum. På twitter opererer man ikke med linjeskift, så hvis man har linjeskift i sin tekst, skal disse markeres med mellemrum-skråstreg-mellemrum (altså 3 ud af de 140 tegn).

 

Denne invitation

er åben. Send den endelig videre til hvem du mener det måtte hidrøre.

 

Bidrag

sendes til cbkorsgaard@hotmail.com. Deadline: juleaften efter Disneysjov.

Hamlet 2

 

 

PalePoets kalder alle Tech. Sergeants i ‘The Shakespeare Squadron’.

Her er en udfordring:

Skriv Hamlet 2

“and make it snappy”

 

readiness is all
uddybende:

du véd, er de ikke allesammen døde til sidst, pånær vistnok Horatio? “Han vågnede med tømmermænd” eller bare en kort beskrivelse af en tom tronsal, et lille fragment fra en af begravelserne, hvad med faderens spøgelse nu?, etc. Hvis det går vel, kommer der en række små bidrag (titlet Hamlet 2.0, Hamlet 2.1, etc) som udgør et mystisk og latterligt efterspil til en af de største tragedier nogensinde skrevet.

formelle krav:

der er ikke nogen formelle krav. Send dit bidrag til cbkorsgaard[snabel-a]hotmail.com

Deadline:

kl. 12.10, d. 12.10.12

oplæsningsarrangement

Digtoplæsning: PalePoets.com fejrer 1 års fødselsdag!

Sidste år ved denne tid kom digtersitet PalePoets.com til verden. Vi fejrer fødselsdag med oplæsning ved en række af de digtere, der har udgivet på sitet. Kom forbi til en inspirerende aften, hvor digterkunstens mange stemmer hyldes.

Det foregår på Møstings Hus på Frederiksberg, den 1. november og starter klokken 19 og fremefter.

PalePoets startede som digterkanal på Twitter (@palepoets), hvor danske digtere tweeter hele og færdig-redigerede digtsamlinger ud til en stadig større gruppe af followers. D. 11.11.2011 lancerede vi PalePoets.com på publikums forespørgsel. Her kan du downloade digtsamlingerne i original layout. Vi udgiver enkelte digte, noveller, litterære essays og anmeldelser og giver tips til, hvordan du bliver en bedre skribent.

På fødselsdagen præsenterer vi et uddrag af de bedste ting, der ligger på sitet. Kom forbi og bliv inspireret. Er du digter, så kom og lær din kommende platform for udgivelse bedre at kende.

læs mere her

I am L E G I O N for we are many

Want to go with me, old sport?

WANT TO GO WITH ME, OLD SPORT?       Projekt Genskrivning: The Great Gatsby.

 

He smiled understandingly – much more than understandingly. It was one of those rare smiles with a quality of eternal reassurance in it, that you may come across four or five times in life. It faced – or seemed to face – the whole eternal world for an instant, and then concentrated on you with an irresistible prejudice in your favour. It understood you just so far as you wanted to be understood, believed in you as you would like to believe in yourself, and assured you that it had precisely the impression of you that, at your best, you hoped to convey.

Vi søger med andre ord en fri gendigtning af THE GREAT GATSBY i form af en novelle. Foretrukket længde 1-5 almindelige word-sider (skriftstørrelse 12, enkelt linjeafstand). Dogmer for din fremgangsmåde og endelige tekst:

 1. Det centrale formål er at fremstille det man på amerikansk kalder lifestyles of the rich and famous, eller som Fitzgeralds anden roman hed The Beautiful and the Damned.
 2. En i simpel forstand kritisk fokus er ikke nødvendig. Istedet står Dekadence og Ambivalens som absolutte nøgleord for din novelle.
 3. Hold fokus på den klassiske novelle som fortælleform. Situation, komplikation, resolution. Tak.
 4. Novellen skal indeholde direkte dialog, smukke mennesker og indtag af alkohol.
 5. Personerne i din novelle må ikke optræde i Fitzgeralds roman. Det er ikke det der er meningen.
 6. Det ses gerne at tid og sted er opdateret til Danmark, 2012, men der er frit valg.
 7. Du skal vælge en titel fra nedenstående liste. Du må gerne udsætte dit titelvalg for omformning.

Projektet har tre deadlines – en arbejdsuge inden hhv. Fitzgeralds fødsels- og dødsdag, samt den kommende filmatiserings danske biografpremiere. Dvs:

17. september, 2012
14. december, 2012
10. januar, 2013

 

Bedste hilsner

Christian Bonde Korsgaard & Torben Slot Petersen

// The Pale Poets Two.

your words are the sails

Denne invitation er åben. Det vil sige: Send Den Videre til alle dine kumpaner. Bidrag udgives på www.palepoets.com og sendes ind til cbkorsgaard@hotmail.com. Der gives præmier i form af champagne (hvad ellers).

I Fitzgeralds efterladte notesbøger fandtes følgende liste over titler til bøger eller historier han aldrig selv fik skrevet. PalePoets giver en hånd med …

Journal of a Pointless Life
Wore out his Welcome
‘Your Cake’
Jack a Dull Boy
Dark Circles
The Parvenu Hat
Talks to a Drunk
The firing of Jasbo Merribo.
Tall Women
Birds in the Bush
Travels of a Nation
Don’t You Love It?
All Five Senses
Napoleon’s Coat
Tavern Music, Boat trains
Dated
Thumbs Up
The Bed in the Ball Room
These My Betters
God’s Convict
Skin of his Teeth
Picture-Minded
Love of a Lifetime
Gwen Barclay in the Twentieth Century
Result – Happiness
Murder of My Aunt
Police at the Funeral
The District Eternity.

her er den fulde engelske tekst, The Great Gatsby, hvis du ikke har den stående på reolen.

… into all this glamour and loneliness …
Uddybende vejledning.

Du vælger et tekststed som udgangspunkt og går i gang med at bygge din egen tekst op som en helt ny version af den samme grundhandling, -stemning eller tematik. Det ovenstående citat med Gatsbys smil er bare et eksempel. Vi ser gerne du finder dit eget.

Din novelle skal være en selvstændig tekst, der kan læses og forståes af enhver uden at man nødvendigvis kender The Great Gatsby, men den skal også vinde et eller andet ‘mere’ som læseoplevelse idet forbindelsen til Gatsby medtænkes aktivt. Det er skarpheden og finheden af denne forbindelseslinje der vil skille de bedste fra de næstbedste bidrag. Hvis det er for tydeligt er det alt for tydeligt; hvis det er for utydeligt går hele melodien ligesom fløjten.

Fitzgeralds roman, eller nok snarere bare en scene eller en sætning fra den, skal udsættes for kreativ omformning, en proces der standser sin kærlige forvanskning af originalen lige præcis i punktet inden genkendeligheden forsvinder fudstændigt; som alle andre kunstarter, en svær balancegang. Du skal lave noget der ligner men som hverken ligner alt for godt eller dårligt. Det er dig der vælger, både udgangspunkt og endemål, så længe du overholder de ovenstående regler.

Sluttelig må du gerne, hvis du har den type lyster, vedhæfte et lille refleksionspapir, hvori du kortfattet giver en lille forklaring af dine tanker under arbejdet og dine håb for det færdige arbejde med din novelle, samt en angivelse af hvilket sted i handlingen, hvilket aspekt ved teksten eller (helst) hvilket præcist citat, du har brugt til at skrive udfra.