FIELDER’S CHOICE af Jon M. Schwartz

 

 

klik på titlen og hent og læs og behold palepoets’ 14. digtsamling:

 

Fielder’s Choice, udvalgte digte og breve, 2011 -1964. Af Jonathan Matthew Schwartz

 

Om digtsamlingen skriver forfatteren følgende til sine læsere (til dig):

When my son Paul (born in Detroit 1968) read my selection of poems, ”Fielder’s Choice”, his comment was: ”It’s your history in reverse.”  This was a very fine perception. He knows the meaning of ”fielder’s choice ” in baseball. It is a defensive play, when the fielder decides to put one runner out instead of another. I found this a good way to express the selection of  some poems instead of others for a small collection, called a ”chapbook” in English.

When I and my family moved from Detroit to Denmark in 1970, I thought that the move was temporary, like that of many guest workers at the time. I had written a number of poems which seemed to spring indirectly from my university teaching and research at Wayne State University. I had no idea that I would be teaching at the University of Copenhagen in the  social sciences for thirty-three years until retiring in 2003.

The close,– even loving–association between the lyrical and the academic lives has followed me for nearly fifty years. There have been times when a poem grew into a lecture and others where a lecture turned into a poem. Many of these poems, or letters,  have been printed in ”Fielder’s Choice”. So my son’s judgement was sound. It is history in reverse, and history that is compressed into a snowball and caught like a baseball.

something there is that doesn't love a wall
something there is that doesn’t love a wall

 

EN OBLIGATORISK FORANSTALTNING af Torben Hansen

 

 

Digtsamling nummer 13

af Torben Hansen

 

BEMÆRK: Dette er en obligatorisk foranstaltning

er hermed udkommet. På grund af den igangværende sikkerhedsopgradering på DanskeBank og Tom arbejdsdage process NN 02/03 anmode Udfyld afgiftsgodtgørelse slidt hule.

Teorien bag projektet er virkelig spændende. Den har bare ikke noget med projektet selv at gøre. Kødet og knoglerne. Koderne og meningen. Skeletterne danser og de svinser og de svanser med skatteyder Kær, Broekman Godfrey – Konsulent – og Broder, som regel på internettet.

Er det en fortælling eller resterne af en efterligning filtreret gennem flere sprog end du aner? som om det var lavet på en symaskine …

THÒRUNNS ABC af Kenneth Krabat

 

 

ABC for Thórunn 2012 er Palepoets’ syvende digtsamling. Om

ABC FOR THÒRUNN af Kenneth Krabat

skriver forfatteren følgende:

 

THÒRUNNS ABC er en Twitteropfindelse.

På Twitter.com er nyhederne altid for oven, hvilket ser sådan ud:

 

og så fremdeles

tredje tweet ovenfor

anden tweet ovenfor, som rykker ned og giver plads til

første tweet rykker ned og gør plads til

 

Der er altså en oplevelsesrækkefølge, som i modsætning til vestlige læsevaner med at læse oven fra og ned bliver til at læse tweets på 1-2 linier og så flytte blikket OP over det, man har læst, til næste tweet på 1-2 linier lige oven for eller længere oppe, og hér læse 1-2 linier hen og ned, og så flytte blikket OP igen osv.

Sådan abrupt rykken med blikket i to retninger, først ned, så op, gør hver enkel tweet til en ø, hvor man kan blive nødt til hvile sig lidt for, at man af det vedvarende opbrud ikke skal føle sig flået i, følelsesmæssigt, fysisk, mentalt, vanemæssigt …!

For mig er dét at følge en historie eller en samtale i tweets anstrengende, næsten stressende. Da Pale Poets blev langeret, hidsede jeg mig således op:

“Hvad fanden skal vi nu med endnu en digtform, der bare flytter ind i de nye muligheder, fordi de nye muligheder findes, uden hensyntagen til nytteværdien og den poetiske summasummarum og så videre i dén dur…” Morten Nørgaard tog det nu meget pænt.

De få digt-samlinger, jeg siden har forsøgt at følge, oplevede jeg dog ikke have nogen integration af OP-bruddene i betydningslaget, så dét at forlade en tweet for at flytte øjnene OP kunne anerkendes som en del af oplevelsen med at afkode og/eller sanse en poetisk eller dramatisk forståelsessammenhæng i tweet-format og form. Men det tager tid at flytte ind i en ny tankeform – og det er vel blandt andet dét, digtere er til for?

Kort sagt fandt de sig ikke i noget på PalePoets, og da tid var, spurgte de, om jeg ville skrive noget sammenhængende i tweets. Og som altid, når man bliver taget midt i kritikken og bedt om at bide til bolle, besluttede jeg mig for, at blev det ikke godt, ville jeg i det mindste være kommet af med noget lort. Og så var der jo også redaktørleddet i PalePoets, som jeg måtte stole på ville standse mig, hvis jeg ikke selv kunne se evt. mangel på kvaliteter.

Jeg besluttede ikke at ville forsøge at integrere den stressende læseoplevelse i tekstens betydningslag. Ikke mindst, fordi det var svært sandsynligt, at min oplevelse af twitterstress blot var “my age showing” [selvindsigtsalarm!]. Det var derfor vigtigt, at hver enkelt tweet kunne stå alene. Det var det første: Små bidder af liv (i 140 tegn), der signalerede mening, og dermed sammenhæng fremad og bagud.

Det næste var derfor helt naturligt: Når tweets læses i udgivelsesflowet, rykker det læste som sagt nedad, og læser man en tag-samling (eks. #palepoets) på twitter.com [link], vil det fremstå som det ankom – med det første i bunden og det sidst ankomne som sidens øverste tweet. Der er altså to veje i teksten for læsning – en twitternorm og en vestlig litterær norm.

Det skaber automatisk to tekster – én, der går fra A-Å og én, der går fra Å-A

Twittermodtaget rækkefølge nedefra og op

osv

E femte tweet

D fjerde tweet

C tredje tweet

B anden tweet

A første tweet

 

Vestlig læserækkefølge fra oven og ned

Å sidst modtagne tweet

Ø næstsidste

Æ tredjesidste

Z osv

Y osv

osv.

 

Min tænknings visualisering gjorde, at jeg besluttede at skrive en digtsuite på hvert af alfabetets bogstaver, med udgangspunkt i det store bogstavs fysiske form. Hver tweet i THÓRUNNs ABC rummer derfor som substans de forbindelser og akser og huller og åben- og lukkethed, som bogstavformerne har.

Og da så først formen var på plads, skrev historien stort set sig selv. Værtshuset, mødet, relationen, færøerne, idiosynkrasierne, bruddet, følelserne, erindringen – det hele tilsammen den levede historie den ene vej og den erindrede historie den anden: Først møder vi reflektionen i nuet, og i dagene derefter følger vi ham bagud i tid – indtil historien slutter, hvor den begyndte, i nutid, og for ham i tid længst væk fra sin indgangsreflektion i samlingens første vers/tweet.

Det var en jonglering i hovedet at skrive det. Hele tiden at forsøge at opleve “baglæns” og samtidig blive, blive, blive i det nuværende: hvordan har de det sammen i dette nu, hvad siger bogstavets form om deres relation, hvad gør de, hvad sker der for dem? Er det indlysende, at

“fjorden snævrer ind eller vier sig ud enten rejse ud eller komme hjem ”Så nemt det er at finde vej” husker jeg du lo”
er vokset ud af et C? Ja, måske, når man ved det. Men det er ikke nødvendigt at vide det – og især ikke nu. Jeg har nemligt byttet om på bogstaverne og taget hele bogstaver ud, så der frem for niogtyve nu kun er sekssyvogtyve vers tilbage. Det er dét, der sker, mens man skriver. Rækkefølgen ændrer sig. Indholdet ændrer sig. Erindringen er nu og her og der er ingen begyndelse og ingen slutning. Der er kun nuet og oplevelsen i nuet.

Under bearbejdelsen til præcis 140 tegn eller mindre kom jeg til at tænke, hvordan det mon ville være at komme ind midt i digtsuiten – ikke at have set den fra begyndelsen af, men f.eks. midtvejs. Ville man læse nedad (=’bagud’), eller søge begyndelsen af suiten for at læse ‘forud’? Og især, når man ikke vidste, hvor mange digte hele suiten ville komme til at bestå af, hvad skulle man så hæfte sig ved; hvordan gøre det relevant for sig selv som læser?

Umuligt at besvare. Hvilket kun forstærkede mit ønske om at hvert lille tweet skulle kunne stå alene. En lille prægnant bid af hans hverdag med, og uden, THÓRUNN.

 

kksep2012

 

SOMMERDAGBOG af diverse digtere

 

 

Summer’s Almost Gone.

De lyse nætter endte for et par dage siden, og det gjorde også PalePoets’ første fællesskrivningsprojekt. I dansk litteraturhistorie findes der nok ikke et mere traditionelt emne end årstiderne og blandt dem ikke en mere yndet end sommeren. Vi fik i alt 24 danske digtere til at give deres bud på en lille sang om sommeren.

Stor tak til alle bidragydere.

Læs palepoets’ sjette officielle digtsamling: sommerdagbog 2012

af

Arash Sharifzadeh Abdi
Bo Lille
Christian Vavrusak
Eva Kjeldsen
Ida Hamre
Fjodor Piccaluga
Frank Emil Larsen
Gittan Sarah Pedersen
Johanna Rivers
Johannes Vilhelm Jensen
John Rieland
Johnny Army
Jonathan Matthew Schwartz
Jun Feng
Kim Stig Andersen
Kåre Bluitgen
Lars Peter Olsen
Morten E Nørskov
Morten Walther Rasmussen
Nicki Birger Eichler Hansen
Peter Bang Simonsen
Poul Bonde Jensen
Rune Engelbreth Larsen
Soufiane El Arbagi
Thore Bjørnvig
Valdemar Rørdam
Morning found us calmly unaware
Noon burned gold into our hair
At night, we swam the Laughing sea
When summer’s gone
Where will we be
Redigeret af Christian Bonde Korsgaard