Manifesto P

af Ezra Pound

 

Når man begynder at søge efter ‘rene elementer’ i litteraturen, vil man finde at litteraturen er blevet skabt af følgende grupper mennesker.

  1. Opfindere. Folk som fandt på en ny proces, eller hvis bevarede værk giver os de første kendte eksempler på en proces.
  2. Mestrene. Folk som kombinerede en del processer af denne art, og som brugte dem ligeså godt, eller bedre end opfinderne.
  3. Udvanderne. Folk som kom efter de to første slags skribenter, og kunne gøre arbejdet lige så godt.
  4. Gode skribenter uden iøjnespringende egenskaber. Folk som er heldige nok til at være født, når et givet lands litteratur er i god fungerende orden eller når en særlig genre er ‘sund’. For eksempel folk der skrev sonetter i Dantes tid, folk der skrev korte lyriske digte på Shakespeares tid, eller i adskillige tiår derefter, eller som skrev franske romaner og fortællinger, efter at Flaubert havde vist dem, hvordan det gjordes.
  5. Belletrister, Skønånder. Det vil sige folk der ikke virkelig opfandt noget, men som specialiserede sig i en særlig genre, som ikke kunne anses for ‘store mænd’, eller som forfattere der prøvede at give en fuldstændig fremstilling af livet eller af deres epoke.
  6. De som startede en mani.
your words are the sails
your words are the sails

Førend læseren kender de første to kategorier, vil han aldrig kunne ‘se skoven for træer’. Han kan nok vide, hvad han ‘ka’ li”. Han kan være en ‘stor bogelsker’, med en stor bogsamling af smukt trykte bøger, indbundet i de mest luksuøse bind, men han vil aldrig kunne udskille hvad han ved eller anslå værdien af en bog i forhold til andre, og han vil være mere forvirret og endnu mindre i stand til at blive enig med sig selv vedrørende en bog, når en ny forfatter ‘bryder med konventionerne’, end til at danne sig en mening om en bog, der er firs eller hundrede år gammel.

Han vil aldrig forstå hvorfor en specialist ærgrer sig over ham, når han smækker en anden- eller tredje-hånds mening ud om fortrin hos hans dårlige yndlingsforfatter.

Førend De selv er nået til et personligt overblik og en personlig nærmere undersøgelse, skulle De i det mindste var Dem for, og undgå at acceptere, meninger:

  1. Fra folk der ikke selv har frembragt bemærkelsesværdige arbejder
  2. Fra folk der ikke selv har løbet den risiko at lade trykke resultaterne af deres egne personlige undersøgelser og overblik, selv om de for alvor er i færd med sådant.
when an opportunity to make history comes along, you gotta seize it
when an opportunity to make history comes along, you gotta seize it
Manifesto P bør selvsagt læses i forlængelse af Manifesto C (eller også er det omvendt)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *