Manifesto C

 

you don’t create magic,

you steal it

William Burroughs

I thought what I’d do was,

I’d pretend I was one of those deaf-mutes.

Holden Caulfield

 

Forestil dig en mumie der har ligget i sin sarkofag i femtusind år, eller, øh, jævnfør slutningen på en tradition, enden på den middelalderlige drøm, øh, skolastikkens inddeling af de dersens munke der sad og skrev i hånden inde på de dersens store læsesale og værksteder, ligesom i Rosens Navn, fordi trykpressen jo ikke var opfundet endnu. Man skelner, så vidt jeg er blevet informeret, mellem fire slags. Kopist, Kompilator, Kommentator og Autor.

Autoren har lov at skrive ved brug af sine egne ord. Han sidder uden et forlæg og finder simpelthen på noget nyt at skrive. Han er den der øger mængden af tekst i korpus.

Kommentatoren må også bruge sine egne ord, men han er bundet af et forlæg, en tekst eller tekstsamling som han skal skrive om.

Kompilatoren må ikke bruge sine egne ord. Hans opgave er at samle tekster og tekststykker sammen til, ja, kompilationer. Han udvælger og sorterer det andre allerede har skrevet. Måske har han lov at skrive bittesmå faktuelle ting som akkompagnement til tekstsamlingen og de andres ord.

Kopisten må hverken skrive noget selv eller vælge hvad han vil skrive om eller altså af. Foran ham ligger en tekst og den skal han kopiere så præcist som muligt. I dag er han naturligvis forlængst blevet overflødiggjort af kopimaskinen og scanneren.

the old broken point of origin

Så vidt så godt. Citatets Mestre kører hele tiden af sporet, medmindre de følger deres kunst: det at citere. Vi starter forfra. Vi starter nedefra. Agent C’s Manifesto beskriver kriterierne for en måde at skabe tekster på – postgoogle – som bevæger sig mellem kopisten og kompilatorens funktioner.

 

M      A      N      I      F      E      S      T      O

 

 1. Der må kun citeres. Agent C bruger aldrig sine egne ord. Agent C har ingen egne ord. Ordene, hvis ejendom er de?
 2. Agent C angiver aldrig kilde for sine citater. Agent C bruger ikke gåseøjne.
 3. Når der citeres må der frit springes over. Citatet er ikke bundet af ord for ord.
 4. Hvis der springes ord eller sætninger eller afsnit eller sider over i et citat, må Agent C kun bevæge sig fremad i teksten, aldrig tilbage.
 5. Der må citeres og krydsklippes fra flere tekster ad gangen.
 6. Tegnsætning, fuge-s’er, relative stedord, ordstilling, etc. må ikke tilføjes, tillempes eller på nogen måde makkes med, så syntaksen kan bevares. Dog er man opmærksom på at et citat i nødstilfælde ikke behøver være længere end et enkelt bogstav. Eneste undtagelse er at navne på personer og steder kan byttes ud med hinanden efter forgodtbefindende.
 7. Brugen af ordet manifesto, visse helt bestemte udtryk og punkterne otte til og med elleve undtaget, lever Agent C’s Manifesto ikke op til Agent C’s Manifesto, derfor kan det ikke være skrevet af Agent C. Med hvilken ret kan Agent C så holdes til ansvar for fremover at følge reglerne i Agent C’s Manifesto?
 8. Kopisten ligger forlængst af sporet. Agent C angiver over sætninger tilbage så syntaksen kan holdes til ansvar for reglerne i sporet.
 9. Denne nedskrift blev påbegyndt under åben himmel, under et skyfrit blåt firmament, der hvælvede sig over løvet, og dog er den på grund af de mange millioner blade, som flidens friske brise blæste igenem, forskerens tunge åndedrag, den unge ivers storm og nysgerrighedens træge luft, overskygget af århundredegammelt støv. Dette projekts patos: Ingen tro på forfaldstider. Den pædagogiske side af dette forehavende: “At udvikle det billedskabende medium i os til det stereoskopiske og dimensionale blik ned i de historiske skyggers dyb.” Dette projekt må udvikle kunsten at citere uden anførselstegn til det mest fuldkomne.
 10. Vi ville have overladt denne lille anekdote til glemselen, hvis det ikke var fordi dette ynkelige brev, et sandt hovedværk i total negligering, opsummerede menneskeslægtens historie på planeterne Jupiter og Saturn på vej gennem politisk lighed i overensstemmelse med et generelt system til at oversætte denne profeti til nutidens sprog og læse: ‘Når et skib ankommer til Kina, vil T.S.F. meddele nyheden til Eiffeltårnet eller London’, for at forstå at vi her har at gøre med en ganske særlig form for foregribelse.
 11. Jeg har sjusket med dette afsnit. Jeg har brugt udtrykket middelalderlig drøm, for at undgå at skrive et folio-værk på 900 sider. Jeg bruger ikke udtrykket i betydningen fantasifuld udsmykning med tusindfryd og pipfugle; jeg taler ikke om en escapisme mekanik. Jeg mener dermed en meget kompliceret struktur af viden og opfattelse, menneskesjælens paradis under oplysning. Alt dette  ligger uendelig langt borte fra den overtro at digtning ikke er en kunst MED LOVE der kan læres efter tommelfingerregler.
I stand here for law
Og hvordan ser den slags så ud? … se Sektion C’s opdaterede INVENTARLISTE:

PALLE

DANSKE NOVELLER 1: ALENE LENE

NOVELLER 2: STATISK SKILDERI, 1954

FESTEN I BERGAMO

NEEDY

CLOONEY

MAIGRET

LOVECRAFT

… endvidere arbejder også Agent T indenfor feltet, devvesige

DEN TREDJE P

BEMÆRK / OBLIGATORISK FORANSTALTNING

METAMORFOSE