Frank Emil Larsen om sin digtsamling NEONSANGE

Frank Ewil Larsen
Frank Emil Larsen - forfatter til digtsamlingen NEONSANGE

Hvordan bliver et digt til?

Hvorfor skriver vi – og hvorfor skriver vi lige præcis det, vi skriver?

C. B. Korsgaard har givet sit bud og fortalt om skabelsen af ”De ukendte morgeners bro” og netop dette bud giver mig lyst til, mod på at forsøge at forklare, hvad det er, jeg selv prøver på, når jeg skriver digte, kortprosa, noveller og lignende. Fordi, at det, når alt kommer til alt, er helt forskellige metoder og motivationer, der fører til de værker, vi producerer.

Jeg er ikke særlig flink til at bruge notesbøger eller skrive notater i det hele taget. Alle digtene i ”Neonsange” er drevet af idéer, som har taget form i min hjerne, motiveret af en given situation, som har fået tankerne til at flyve, en given stemning, et givent sprogligt billede – og mange af dem er blevet til for efterhånden en del år siden, til undervisningen på universitetet. Så har jeg skrevet dem ind, når jeg kom hjem og rettet og skrevet til. Sidenhen skulle de sorteres i og samles, og jeg har forsøgt at skabe en udvikling i ”Neonsange”, således, at digtene fra først til sidst flytter sig i en glidende bevægelse mellem forskellige stemninger.

Det, jeg gerne vil opnå, når jeg skriver poetiske tekster, er dels, at de er stemningsskabende og rummer sproglige billeder (der er mange fine akademiske ord for de forskellige typer, som det forekommer meningsløst at komme ind på her), der rummer en ny forståelse af situationer og stemninger. Tilmed en ny forståelse, som leder hen mod nye billeder, nye forståelser, som kan flyde ind i hinanden og danne mening. Og så vil jeg gerne have, at de er vedkommende og personlige. Ikke som i gudsjammerligt navlepilleri – hvilket jeg da håber at have undgået – men mere således, at digtene rummer personer. Og ikke blot jeg, men også du, jeg, vi, han og hun – og at det ikke nødvendigvis er det samme jeg eller du, den samme han eller hun – et digt er en afgrænset størrelse, og en samling har rigelig plads til alle de forskellige du’er og jeg’er, man måtte ønske.

Herudover er et digt for mig et koncentrat – et forsøg på kort at bruge sproget til at levere en unik beskrivelse af en stemning og også at acceptere, at sproget i sig selv har en indflydelse på den beskrevne situation – digtet bliver til en vekselvirkning mellem beskrivelsen og det beskrevne.

Samtidig opererer jeg med en art musikalsk opbygning – A, B og C-stykker, vers, forskellige kombinationer og kompositioner af de forskellige billeder. Jeg skriver også musik og jeg ser klare ligheder mellem lyrik og musik, ikke mindst med hensyn til rytme – en del af lyrikkens skønhed er nu engang, at den også skal kunne læses op.

Jeg har for såvidt aldrig trænet i at kunne skrive. Det er bare noget, jeg kan, eller tror, jeg kan, for det er som sådan begrænset, hvor meget respons, jeg har fået på mine skriverier – udover fra familie og venner, som vel også er nærmest de eneste, frasorteret et iøvrigt glimrende skrivekursus på Borups Højskole i København i slut-90’erne, der har haft fornøjelsen af mit indtil videre ganske begrænsede værk.

Her er Pale Poets for mig et godt redskab til at skrive nogle af de idéer, jeg har, ud, og måske endda få noget respons. Denne manglende vilje til at forsøge at få udgivet værker (jo, jeg sendte digtsamlingen ind til Borgen engang i midt-0’erne, men svaret var nærmest bare ”det var vel nok en god digtsamling, den vil vi ikke udgive”) skyldes utvivlsomt netop det, at jeg altid har kunnet skrive, altid har fået ros for denne evne, og måske derfor aldrig har følt, at mine skriverier har krævet så meget arbejde, at det værd at kæmpe for også at få dem udgivet.

At jeg så godt kunne tænke mig at give mig i kast med en roman – og har talrige idéer på hjernen, men åbenlyst mangler den nødvendige selvdisciplin eller endnu ikke har set ind i det øjeblik, der rummer motivationen for at skrive en sådan, gør det til en nødvendighed, er en ganske anden sag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *